06.08.17 ( 14:48 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 417 reizes   
NEWS IMAGE


27.jūlija domes sēdē tika skatīts jautājums- Par Aglonas internātvidusskolas Dibinātāja pārstāvi Aglonas internātvidusskolas Padomē.

Jautājuma izskatīšanas laikā tika konstatēts, ka dzīvojot vienā novadā, daudzas lietas novadā ir nesakārtotas. Viena no tām- izglītības sistēma.

Lai arī Aglonas novadā nesen tika apstiprināta vienota ,, Izglītības koncepcijas,, , kura, nezināmu apstākļu dēļ, novadniekiem izmaksāja 2 200 eiro, vienotības izglītības sistēmā joprojām nav.

Dažās novada skolās ir Dibinātāja pārstāvji, jo to nosaka skolas apstiprinātie nolikumi, citās skolās šādu pārstāvju nav.

Dažās skolās Dibinātāja pārstāvji bija noteikti uz noteiktu laiku, kamēr notika kvalitātes pakāpju piešķiršana. (Projekta ietvaros- 1.,2.,3.,4.,5. pakāpe.)

Lai vienā novadā būtu vienādas prasības un vienlīdzīgs atbalsts no novada domes , Aglonas novada domes deputāti nolēma jautājumu skatīt kompleksi un atkārtoti komitejas sēdē.

Vienā novadā dzīvojot- jāievēro vienlīdzības princips.

Kādus vēl argumentus sēdes laikā izteica deputāti, skatieties video materiālā.Video materiālu sagatavoja Elizabete Viļuma- Gražule.