06.08.17 ( 15:12 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 517 reizes   
NEWS IMAGE


27.jūlija novada domes sēdē par dažiem jautājumiem domes lēmumi netika pieņemti, bet jautājumi tika virzīti atkārtotai izkatīšanai komiteju sēdēs.

Viens no šāda veida jautājumiem bija par Iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Sēdes laikā deputāti izteica neapmierinātību par esošo iepirkumu kārtību novadā. Iepriekšējās vadības laikā par daudziem iepirkumiem, cenu aptaujām novada domes deputāti netika informēti. Daudzi līgumi ar firmām tika noslēgti bez deputātu ziņas vai arī pirms oficiāla domes lēmuma. Viens no tādiem- samaksa par Izglītības koncepcijas izstrādi- 2 200 eiro apmērā u.c.

Lai sakārtotu iepirkuma jautājumu, deputāti nolēma rūpīgāk izstrādāt jauno Iepirkuma komisijas nolikumu un iestrādāt tajā dažāda veida uzlabojumus. Lai jautājuma izskatīšanu nesasteigt, tika nolemts to vēlreiz aktualizēt domes komiteju sēdēs augusta mēnesī.

Kādus vēl argumentus izteica novada domes deputāti, skatieties video materiālā.


Video sagatavoja Elizabete Viļuma- Gražule.