08.08.17 ( 00:00 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 562 reizes   
NEWS IMAGE


27.jūlija novada domes sēdē daži jautājumi tika novirzīti atkārtotai izskatīšanai tuvākajās komiteju sēdēs.

Viens no tiem- par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas bazilikas kora skolā atcelšanu.

Jautājums tika aktualizēts jau komiteju sēdēs, taču, neskatoties uz to- pie galīgā lēmuma deputāti domes sēdē nenonāca, jo jautājums rūpīgais izskatīšanai netika pienācīgi sagatavots.

Lai arī šis jautājums domes sēdē tika iekļauts kā atsevišķs domes sēdes jautājums, pirms tā izskatīšanas par to tika aktualizēts vēl vienā domes sēdes jautājumā, kuru pirms tam ierosināja izskatīt finanšu nodaļas vadītāja V.Lielcepure- par noteikumiem „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.

Jautājuma izskatīšanas laikā tika noprasts, ka daudzus gadus Aglonas novadā ar vienotu maksas pakalpojuma metodoloģiju bijušas lielas problēmas, kas skar ne tikai Aglonas bazilikas kora skolas maksas pakalpojumu, bet arī citus maksas pakalpojumus, ko sniedz novada dome.

Piemēram, iepriekšējās vadības laikā, finanšu nodaļas vadītāja, balstoties uz ex-priekšsēdētājas H.Streiķes vienpersoniski izdoto rīkojumu, kas ar likumu nav pieļaujams un atļauts, neiekasēja no dažiem vecākiem tā saucamo mācību maksu.

H.Streiķe kā ierasts, labu vēlot, vienpersoniski vēlējās daļu bērnu atbrīvot no mācību maksas, ieviešot vienpersonisko ,,atlaižu sistēmu,, - kas, diemžēl, bija pretrunā ar novada domē pieņemto kārtību.

Līdz ar to, liekot gan darbiniecei pārkāpt likumu, neveikt līdzekļu iekasēšanu, gan radīja zaudējumu novada domes budžetam, līdz ar to arī bazilikas kora skolas budžetam. Ieviešot šāda veida atbalsta sistēmu, novada domei bija jārada kompensācijas sistēma, kas šo -vecākiem atbalstāmo daļu - nosegs. Pretējā gadījumā, kora skola nesaņēma par šiem skolēniem atbalstāmo daļu, kas tika plānota- tos uzņemot audzēkņu rindās.

Lai šo jautājumu sakārtot tā, lai tas atbilst LR likumdošanai un neradītu robu Aglonas bazilikas kora skolas budžetam, domes sēdē tika nolemts jautājumu caurskatīt atkārtoti.

Neskatoties uz to, ka jautājums netika pienācīgi sagatavots, sēdes laikā priekšsēdētāja I.Barkeviča izteica bažas, ka skolēnu atbalsts jāizvērtē ļoti rūpīgi, sevišķi kā tas ietekmēs novada budžetu nākotnē.

Uz ko saņēma asu aizrādījumu no deputāta V.Krimana- kurš klātesošajiem lika saprast, ka tiklīdz domē iet runa par skolēnu atbalstu- tā deputāti sāk apspriest budžeta iespējas. Bet tad, kad runa iet par dažādu projektu atbalstiem, kuri ir ar mazu pievienoto vērtību, vai grāmatu izdošanas atbalstiem- tur deputātiem pretenziju nav un izskatās, ka novada budžets ir bezizmēra.

Deputāta V.Krimana komentārs :,, Ja, Jūs, kā novada priekšsēdētāja uzliksiet par pienākumu strādāt un līdz finanšu komitejai sagatavot objektīvu informāciju, reālo nauda plūsmu, kora skolas direktores izteiktās un konstatētās problēmas,,............ tad jautājumu varēs atrisināt līdz galam, apjaušot arī budžeta iespējas.

Gan V.Lielcepures izvirzītais jautājums- par maksas pakalpojuma metodoloģijas izstrādāšanu, gan jautājums par maksas pakalpojumu izcenojumiem Aglonas bazilikas kora skolā atcelšanu- nesagatavošanas dēļ tika atlikts otrreizējai izskatīšanai.

Kādas vēl asas replikas izskanēja domes sēdes laikā par Aglonas novada budžeta iespējām, skatieties video materiālā.Viedokli izteica un video materiālu sagatavoja Elizabete Viļuma- Gražule.