09.08.17 ( 11:36 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 241 reizes   
NEWS IMAGE


Kā iepriekš ziņojām, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, mūsu valsts iedzīvotāji veido Latvijas Tautas saimes grāmatu. Kopā pa Latviju ceļo 25 grāmatas.

Aglonas novadam ir tas gods iesākt vienu no grāmatām.

Iepriekš tika ziņots, ka grāmata būs pieejama tikai Aglonas pagasta teritorijā, taču pēc pēdējā ziņām, grāmata būs pieejama arī citās Aglonas novada pagastu teritorijās.

Izmantojiet šo iespēju!

Grāmatas ceļš Aglonas novadā:

no 31. jūlija līdz 9. augustam – Aglonas centrālā bibliotēka;
no 10. augusta līdz 16. augustam – Aglonas bazilika;
no 17. augusta līdz 20. augustam – Aglonas novada dome;
no 21. augusta līdz 23. augustam – Kastuļinas pagasta pārvalde;
no 24. augusta līdz 28. augustam - Grāveru pagasta pārvalde;
no 29. augusta līdz 31. augustam – Šķeltovas pagasta pārvalde.


avots: www.aglona.lv