14.11.17 ( 01:15 )   |   Pievienoja: aglona.net   |   Raksts skatīts 2472 reizes   
NEWS IMAGE27. oktobrī Aglonas novada domes izpilddirektorei I.Pogai tika adresēta futbola pulciņa vadītāja S.Placinska sūdzība par Sporta centra vadītāju D.Vucāni.

Savā sūdzībā S.Placinskis norāda :

,, Sakarā ar izveidojušos situāciju starp mani un sporta centra vadītāju, lūdzu izvērtēt D.Vucānes rīcību un attieksmi pret darbiniekiem.

23.10.D.Vucāne citu cilvēku klātbūtnē ( FK Nikars pārstāves) manā adresē lietoja cilvēka cieņu aizskarošus izteicienus ( nosaucot mani par kalpu- tu šeit esi kalps, tu neko šeit nenosaki, izej ārā....,,)

Vadītājas organizatoriskās neprasmes dēļ no 09.10 līdz 18.10 tika izjaukts treniņu grafiks, jo tajā pašā laikā notika AVS tautas bumbas turnīrs 4.-12.kl. Kad es lūdzu atrisināt šo jautājumu, tas netika ņemts vērā. Līdz ar to bērni nevarēja pilnvērtīgi piedalīties treniņa nodarbībās.

No 23.10.līdz 25.10. sp hallē bija vēsi, grīda slidena, netika ievērotas higiēniskās prasības( temp., sporta zālē).

Viņas neprasme normāli komunicēt apliecina arī negatīvā neprofesionālā attieksme pret FK Nikars pārstāvjiem, treneriem un bērniem, tādējādi radot negatīvu reklāmu Aglonas novadam.

Vadītāja ir nepārtrauktā konfliktsituācijā ar darbiniekiem no pirmās darba dienas. Šādā vidē atrasties un strādāt ir neiespējami ne tikai man, bet arī kolēģiem, domāju, ka šī saspringtā gaisotne, kas valda starp ap.c. vadītāju un viņas padotajiem, tiek ievērota arī no audzēkņu un vecāku puses.

Ceru uz Aglonas novada priekšsēdētājas un deputātu solījumu strādāt iedzīvotājiem.,,

27.10.2017. S.Placinskis.

Ko mēs uzzinām no Aglonas Sporta centra vadītājas D.Vucānes atbildes par S.Placinski?

Savā atbildē Sporta centra vadītāja min:

1. ,, Neesmu lietojusi cilvēka cieņu aizskarošus izteicienus pret S.Placisnki, kā arī neesmu nosaukusi viņu par kalpu. Daru zināmu, ka 23.10.2017. manā darba kabinetā Aglonas novada Sporta centrā ap plkst.: 17:00 bija atnācis S.Placinskis kopā ar sievieti L.K.- it kā biedrības ,, Futbola klubs ,,NIKARS,, ( turpmāk tekstā - Klubs) pārstāvi.

Sieviete piedāvāja veikt norēķinu par Sporta centra telpu izmantošanu skaidrā naudā ar nosacījumu, ka maksu par sniegto pakalpojumu man jāmazina uz pusi no summas, kas tiks atrēķināta pēc noslēgtā līguma Nr.3-7/7,,Par Sporta centra telpu izmantošanu,,.

Savu piedāvājumu sieviete motivēja ar to, ka Klubs ir gatavs dāvināt S.Placinskim sporta apģērbu un sporta apavus.

Darījumam nepiekritu un abiem paskaidroju, ka Sporta centrs ir juridiska iestāde un nepieņem skaidras naudas norēķinus, kā arī nepiedalās privātos darījumos starp S.Placinski un L.K.. Pēc sarunas S.Placinskis bija dusmīgs un teica, ka es nemākot strādāt un nemāku novērtēt izdevīgus piedāvājumus.

Paskaidroju, ka esmu sazinājusies ar Kluba īpašnieku, kurš ir norādījis, ka Klubs ir izsniedzis pilnvaru slēgt Līgumu un kārtot ar sporta nometni saistītas lietas tikai Kluba pārstāvim L.H.( nevis S.Placinskim vai sievietei L.K.)

2. S.Placinska sūdzībā izteiktais fakts, ka no no 23.10. līdz 18.10 tika izjaukts viņa vadīto treniņu grafiks, jo tajā pašā laikā notika Aglonas vidusskolas tautas bumbas turnīrs 4.-12.klasēm, neatbilst patiesībai. Tikai vienā dienā tautas bumbas pēdējā spēle ievilkās, kas saīsināja S.Placinska treniņu par 20 min.

3. Sūdzībā izteiktais fakts, aka no 23.10 līdz 25.10 Sporta centra hallē bija vēsi, neatbilst patiesībai, jo temperatūra hallē šajā laika periodā tika uzturēta no 16 līdz 17 grādu robežās, kas ir pietiekoša sporta aktivitātēm telpās. Fakts par slideno grīdu hallē arī ir apšaubāms, jo grīda regulāri tiek mazgāta ar tiem pašiem mazgāšanas līdzekļiem, kas tiek izmantoti jau vairākus gadus. Visi grīdas un telpu uzkopšanas līdzekļi, kas tiek lietoti Sporta centrā, ir iegādāti pie profesionāla telpu uzkopšanas un mazgāšanas līdzekļu izplatītāja un atbilsts Ministru kabineta prasībām. Pie tam, nekādas sūdzības no Kluba treneriem laikā no 23.10 līdz 25.10 nesaņēmu, jo katru dienu tikos ar Kluba treneriem un Kluba pārstāvi L.H. un pārrunāju jautājumus, kas bija saistīti Līguma izpildes nosacījumiem.

4. Sakarā ar sūdzībā izteikto faktu, ka, es kā Sporta centra vadītāja, esmu nepārtrauktā konfliktā ar viņu, vari paskaidrot, ka saspīlētas attiecības ar S.Placinski pastāv tieši viņa attieksme dēļ. Sporta centra vadītāja izvirzītās prasībā S.Placinskis bieži ir ignorējis. To pierāda fakti:

* ) 20.09.2017. Sporta centrs organizēja Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novada skolu rudens krosa stafešu sacensības. Diemžēl, šajās sacensībās nepiedalījās Aglonas novadu skolu komandas, kurās S.Placinskis ir sporta skolotājs, lai arī S.Placinskim bija sniegta informācija par šo pasākumu.

*) Saskaņā ar Aglonas novada domes īstenoto projektu, 22.09.2017.Sporta centrs organizēja Olimpisko dienu Aglonas novadā. Pasākums nenotika trīs mācību iestādēs- Aglonas internātvidusskolā, Katoļu ģimnāzijā un Priežmalas pamatskolā, kurā par sporta skolotāju strādā S.Placinskis, lai gan iepriekš S.Placinskim bija sniegta visa nepieciešamā informācija par šī pasākuma organizēšanas nepieciešamību.

*) Pēc bērnu vecāku lūguma par futbola treniņu laika maiņu pēc plkst:17:00, tikai daļēji tika panākta vienošanās ar S.Placinski mainīt treniņa laiku, lai tas būtu pieejams un izdevīgi gan bērniem, gan viņu vecākiem.

8) S.Placinskis regulāri nepiedalās Sporta centra darbinieku kopsapulcēs, kā arī ir neapmierināts ar Sporta centra vadītājas izvirzītajām prasībām, kas ir jāizpilda saskaņā ar darbinieka amata aprakstu. Piemēram: līdz šim brīdim S.Placinskis nav nodevis visus futbola treniņa grupu bērnu vecāku iesniegumus Sporta centram, S.Placinskis nav nodevis darba laika uzskaites tabulas par oktobra un novembra mēnešiem, līdz šim brīdim S.Placinskis nav iesniedzis futbola treniņu programmu.

5. Sakarā ar sūdzībā izteikto faktu, ka šādā vidē atrasties un strādāt ir neiespējami ne tikai viņam, bet arī kolēģiem, varu paskaidrot, ka uzskatu, ka īsā laika posmā, kopš vadu Sporta centru , man ir izdevies nodrošināt Sporta centra darbību atbilstoši iestādes nolikuma noteiktajam mērķim un uzdevumiem, kā arī sakārtot Sporta centra personāla, lietvedības un citu dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā faktu, ak S.placinskis sūdzību ir parakstījis viens un savā vārdā, uzskatu, ka nav objektīvi sūdzībā apgalvot par citu Sporta centra darbinieku neapmierinātību. Uzskatu, ka manas izvirzītās prasības citi Sporta centra darbinieki ir respektējuši, sapratuši un izpildījuši.

Ar cieņu, Aglonas novada Sporta Centra vadītāja Diāna Vucāne.,,

http://aglona.net/upload/up/dab1483b3521513755e0cbd36beca8a6.PNG Izskatās, ka arī S.Placinska sūdzībā izteiktais fakts par D.Vucānes neprasmi komunicēt ar Futbola Kluba ,,NIKARS,, pārstāvjiem, treneriem un bērniem, tādējādi radot negatīvu reklāmu Aglonas novadam- neatbilst patiesībai, jo Futbola klubs ,,NIKARS,, nosūtījis pateicības rakstu Aglonas novada domei un Aglonas novada Sporta centram, kurā tieši pasakās Sporta centra vadītājai Diānai Vucānei ,, par patīkamiem apstākļiem un visdažādāko sadarbību un palīdzību mūsus bērnu skolas TFS Nikars-Vanagi sporta nometnes norisei, kas notika no 22.10-26.10.2017.,,. Tāpat šis klubs izsaka cerību arī uz turpmāko sadarbību.

Nedomāju, ja kluba pārstāvji justu negatīvo attieksmi no D.Vucānes, diez vai tie pateiktos un cerētu uz turpmāko sadarbību.

http://aglona.net/upload/up/d8c152926cea48ed415092ef843ac8de.PNG 08.novembrī, ārkārtas domes sēdes laikā, Aglonas novada Sporta centra vadītāja D.Vucāne tika atlaista bez uzaicinājuma piedalīties sēdē!


  Pievienoti 42 komentāri | Pievieno komentāru


Kopā ir pievienoti [ 42 ] komentāri

!
pievienots: 18.11.17 ( 15:31 )
0
0
Pilnīgi piekrītu, ber runa jau ir par kļūdām, kuras nepārtraukti tiek atkārtotas, kā to nepārtraukti dara gražuļš, vienlaicīgi pamācot citus, kā būtu tiem jādzīvo!
Lietas, par ko tev nevienam nav jāatvainojas
pievienots: 17.11.17 ( 10:18 )
0
0
Par pagātni: Ir cilvēki, kas mīl atkal un atkal gaismā celt citu cilvēku pagātnes kļūdas. Protams, par kļūdām ir jāmaksā, tomēr cik ilgi? Viss, kas reiz ir piedzīvots, kaut kādā ziņā tevi ir mainījis. Varbūt tā bija iespēja kaut ko iemācīties, iegūt jaunas sajūtas vai vēl kaut ko citu. Iespējams, tev pat konkrētajā mirklī tas šķita pareizi un to nemaz neuzskatīji par kļūdu. Bet varbūt tev vienkārši nebija citas izvēles. Lai vai kā – to vairs nevar mainīt. Kāda jēga šādā gadījuma tad tam veltīt laiku? Neļauj nevienam likt tev justies slikti par tavu pagātni.
Ilmārs
pievienots: 16.11.17 ( 18:31 )
0
0
Tas, ka Diāna TĀDA, to pat grāvorskais deputāts Jurka dzirdējis, bet , ka Placinskis TĀDS, to paldies aglonai.net uzzināju! Bābas līmenī sevi nolika!
Oma.
pievienots: 16.11.17 ( 13:59 )
0
0
Aglonieši,pirms svētkiem vienam,otram vajadzēja izņemt žulti.Apmētajot citus ar dubļiem, ieskatāties savā skapī,vai tur nav skeletiņš,Kauns par Aglonu un agloniešiem.
Relax
pievienots: 15.11.17 ( 16:43 )
0
0
Tāda ir vadības sirdsapziņa. Citā vadībā melnumus redzēja, savā darbībā , viss tikai svētums, ko tie gražuļi grib nomelnēt....bet video , dokumenti, fakti, darbi.....liecina par pretējo. Tas anti....semi....sēkliņa un vāveris ir dzimis šajā sirdsapziņā.....
Antigražulis -domes darbinieks.
pievienots: 15.11.17 ( 16:10 )
0
0
Antigražuļs - 15.11.17 ( 13:36 ) Paši sev uztaisījuši izgāztuvi, kur izgāzt žulti, pret Aglona cienījamiem cilvēkiem. Ja pašus neciena, tas nenozīmē, ka var gāzt sūdus cienījamiem cilvēkiem. Antigražulis- domes darbinieks! Uzmanīgi izlasiet ko Jūs rakstāt un pēc tam pārlasiet ko Jūs Aglona net rakstījāt komentāros un būs skaidrs kāpēc policijai ir pamats Jūs atrast. Pēc tam Aglona.net atmasko Jūsu vārdu, uzvārdu un amatu Domes rīcība būs operatīva un godīga ka ar Vucānes kundzi!?
Antigražulis -domes darbinieks?
pievienots: 15.11.17 ( 14:41 )
0
0
Antigražuļs - 15.11.17 ( 13:36 ) Joprojām esmu par Aglona net. komentāru sadaļas slēgšanu un vēlos, lai šo jautājumu izskata Aglonas novada domē.
kverkskis
pievienots: 15.11.17 ( 14:16 )
0
0
Pec video noskatisanas man Diana likas loti profesionala un pieklajiga, mieriga, toties Placinskis gan rupjs un uzbrukoss, nervozs. Tagad kabinets ir tirs un kartigs, agrak tur gaja kurs gribeja, ari es biju un vareju izlasit jebkuru dokumentu, tagad tas nebutu iespejams, jo ir kartiba, nu jau pareizak teikt bij kartiba.
Antigražuļs
pievienots: 15.11.17 ( 13:36 )
0
0
,,lielisku un vienīgo iespēju cilvēkiem izteikties par Aglonas novada svarīgiem un mazsvarīgiem notikumiem, problēmām utt,, - pašai nenāk smiekli? Kāpēc Tu pārkopē manus komentārus, pārkopē arī Kalnu ielas troļļu komentārus, kuru viņi bliež ar n-tajiem nikiem. Paši sev uztaisījuši izgāztuvi, kur izgāzt žulti, pret Aglona cienījamiem cilvēkiem. Ja pašus neciena, tas nenozīmē, ka var gāzt sūdus cienījamiem cilvēkiem. Kas nav saprotams? Joprojām esmu par Aglona net. komentāru sadaļas slēgšanu un vēlos, lai šo jautājumu izskata Aglonas novada domē.
aglonas net administrācijai turpinājums
pievienots: 15.11.17 ( 12:19 )
0
0
Administrācijai!!!! Ar niku ,,Sports,, startē Kalnu ielas trollene Viļuma. Antigražuļs - 14.11.17 ( 22:53 ) ,,S.Placinska sūdzībā izteiktais fakts, ka no no 23.10. līdz 18.10 tika izjaukts viņa vadīto treniņu grafiks,, - nja, tas visu izsaka par Diānu. Diemžēl Diāna un Viļuma ir kā divi zābaki - pāris. Abas patriec no darba, abas tiesājas Karoče dva ģebila eto sila! Antigražuļs - 15.11.17 ( 08:22 ) ,,2. S.Placinska sūdzībā izteiktais fakts, ka no no 23.10. līdz 18.10 tika izjaukts viņa vadīto treniņu grafiks, jo tajā pašā laikā notika Aglonas vidusskolas tautas bumbas turnīrs 4.-12.klasēm, neatbilst patiesībai. Tikai vienā dienā tautas bumbas pēdējā spēle ievilkās, kas saīsināja S.Placinska treniņu par 20 min. ,, - tagad esi pamodies? Normāli cilvēki, kad kļūdās, parasti atvainojas, bet vai tad no gražuļveidīgajiem to sagaidīsi? ... ,,prosnisj i poi reālist tu to ,,najādz, ,
Aglona net administrācijai
pievienots: 15.11.17 ( 12:18 )
0
0
Administrācijai!!!! Cik var lasīt bez bloķēšanas komentētājus kuriem mērķis ir iznīcināt aglona net komentāru sadaļu un līdz ar to izbeigt lielisku un vienīgo iespēju cilvēkiem izteikties par Aglonas novada svarīgiem un mazsvarīgiem notikumiem, problēmām utt Cilvēkiem kuri pazemo citus savos komentāros nav ko darīt šajā lapā, viņiem ir citas internet platformas. Kā piemēru pārkopēju komentārus no kuriem var redzēt kāds mērķis ir cilvēkam.Apvainojot citus, runa par komentāru sadaļas slēgšanu. Loģika vienkārša - vulgarizēt komentāru sadaļu un atļaut varai turpināt savu darbu ignorējot iedzīvotāju viedokli Piemēri: Antigražuļs - 14.11.17 ( 22:33 ) Klau, Viļuma un Gražuļ, jums, kas nav skaidrs, ko nozīmē ,,cieņas un goda aizskaršana,,? Te aglona.net. turpina zākāt Aglonas cilvēkus, kuri Aglonai devuši vairāk nekā visi gražuļveidīgie kopā! ... Es ,,PAR,, aglona. net komentāru sadaļas slēgšanu! Ar niku ,,Sports,, startē Kalnu ielas trollene Viļuma. Antigražuļs -
124
pievienots: 15.11.17 ( 11:37 )
0
0
Atvainojos, ne spirtu, bet sportu. Kaut gan arī otram nav nekāda ļaunums. Pēc varenas sporta celšanas var arī spirtu attīstīt. Dzīve vien ir!
124
pievienots: 15.11.17 ( 11:25 )
0
0
Viens elementārs jautājums AGLONAS sporta cēlājiem. Kā gadās, ka uz šo amatu nepieteicā neviens lielais Aglonas ,,sporta cēlājs,,? Domei jautājums, kāpēc neaicinājāt nevienu ,,lielo sportistu,,? Tikai meiteni ar vid.izglītību, kurai no sporta ir kā ir? Paši nirgājieties par sevi un citiem cilvēkiem. Tāda sajuta, ka citu darīt nav ko,tāpēc meklējies stāstus un notikumus, lai orğijas baudīt. Nožēlojami. Sergejs par sportu? Lai vecia pierāda! Piesakās amatam un vada sporta uzplaukumu! Kļauzu rakstīšanai atradās laiks, bet savu tiešo dok.sakārtošanai, ne? Vai nav amizanti? pietiks laika arī centru vadīt, spirtu tīstīt un sevi pieskatīt. Es ar par to, lai kaut vienu bērnu trenē, bet nenolaižas līdz marionetei!
reālists
pievienots: 15.11.17 ( 10:40 )
0
0
Sagaideisi! Sorry! tev vīglok palyka?
Skats no iekšienes
pievienots: 15.11.17 ( 09:11 )
0
0
Kurš apstrīd Sergeja darbošanos sporta jomā? Neviens. Izsaka līdzjūtību izdarītajā. Ikvienam ir tiesības izteikt savu redzējumu, bet pārmest pēc mēneša, ka grīda bija slapja un temp.neatbilstoša. Tad jau vajadzēja sūdzību rakstīt 25.okt., kad tas bija, ne tad, kad motika nepatīkama saruna par ,,neizdevību,, attiecībā pret kluba piedāvājumu. To pašu var teikt par Diānu, nenodeva programmas laikā, nenodeva iesniegumus laikā.....piezīme, kā skolēniem! Bet nebija, kas puerāda par Diānas cilvēcību. Fiziskā veselība nevar tikt panākta bez garīgās. Garā vājība iemetusies. Sportu attīstīja un attīsta, bet uz citiem bumbas velt, kad pats ne balts , ne pūkains nevajadzētu. Ne aiz kalniem, kad pašu pēc šī paša scenārija var linčot. Dzīve gara....un draugi pie vadības ar ne uz mūžu.
Anti....antiņam
pievienots: 15.11.17 ( 08:59 )
0
0
Ar ko Elizabete tiesājas? Par šo apgalvojumu pats vari tikt uz tiesas krēsla.
Antigražuļs
pievienots: 15.11.17 ( 08:22 )
0
0
,,2. S.Placinska sūdzībā izteiktais fakts, ka no no 23.10. līdz 18.10 tika izjaukts viņa vadīto treniņu grafiks, jo tajā pašā laikā notika Aglonas vidusskolas tautas bumbas turnīrs 4.-12.klasēm, neatbilst patiesībai. Tikai vienā dienā tautas bumbas pēdējā spēle ievilkās, kas saīsināja S.Placinska treniņu par 20 min. ,, - tagad esi pamodies? Normāli cilvēki, kad kļūdās, parasti atvainojas, bet vai tad no gražuļveidīgajiem to sagaidīsi? ... ,,prosnisj i poi reālist tu to ,,najādz, ,
reālists
pievienots: 15.11.17 ( 08:12 )
0
0
Tu prasnis i prasris antigražuļ! Kodus datumus tu kopei!? Tu tak daže nūkopet najādz.
Antigražuļs
pievienots: 14.11.17 ( 22:53 )
0
0
,,S.Placinska sūdzībā izteiktais fakts, ka no no 23.10. līdz 18.10 tika izjaukts viņa vadīto treniņu grafiks,, - nja, tas visu izsaka par Diānu. Diemžēl Diāna un Viļuma ir kā divi zābaki - pāris. Abas patriec no darba, abas tiesājas Karoče dva ģebila eto sila!
Kaimiņš
pievienots: 14.11.17 ( 22:46 )
0
0
Sergejs ir GODA vīrs un neies melst niekus. Sergejam tiešām rūp Aglona un sports Aglonā. Kurš vēl ir izaudzinājis tik daudz sportistus Aglonā un tās apkaimē kā Sergejs (protams neskaitot Feoktistu)? Dodiet cilvēkam strādāt mūsu nākotnes labā. Es domāju, ka daudzi audzēkņi un viņu vecāki ir gatavi to apliecināt. D. Vucānes kundzes attaisnošānās vēstule ir bērnišķīgi smieklīga, jo vai nav smieklīgs apgalvojums, ka sporta zalē tieši 23.10.-25.10. temperatūra zālē bija 16-17 grādi, itkā viņa būtu veikusi mērījumus. Vai nav smieklīgi, ka pēkšņi uzrodas pateicība no FK Nikars pateicība? Tauta taču zin, ka NIKARS īpašnieks un D. Vucānes kundzes vīrs ir labi paziņas u.t.t. Cilvēki brīnās kādēļ Aglonā šo kundzi vispār pieņēma darbā, jo Jēkabpilī tika tlaista, Preiļos tika atlaista un kur tik nav tiesājusies!? Vai arī tur Sergejs vainīgs?
Antigražuļs
pievienots: 14.11.17 ( 22:33 )
0
0
Klau, Viļuma un Gražuļ, jums, kas nav skaidrs, ko nozīmē ,,cieņas un goda aizskaršana,,? Te aglona.net. turpina zākāt Aglonas cilvēkus, kuri Aglonai devuši vairāk nekā visi gražuļveidīgie kopā! ... Es ,,PAR,, aglona. net komentāru sadaļas slēgšanu! Ar niku ,,Sports,, startē Kalnu ielas trollene Viļuma.
anna
pievienots: 14.11.17 ( 20:51 )
0
0
Jā,es visam piekrītu,ko te man saka. Bet nevar šajā visā vainot tikai S.! Dome rīkojās pilnīgi amorāli,sevišķi Poga,neko nemēģinot mainīt,uzlabot, precizēt! Es vairāk par to,ka domes darbs ir zem kuras katras kritikas! Tātad sanāk,ja mēs,darbinieki,tagad iesim un uzrakstīsim par Pogu pa sūdzībai,tad šamējo atlaidīs? Ne sūda! Un neskatoties pat uz to,ka tā būs sūdzība un nevis lūgums risināt situāciju! Protams,ka esmu par to,ka pret Diānu dome izdarījās necienīgi,skaistiem vārdiem sakot. Bet S. padarīja par apsmieklu,pašam to neaptverot. Žēl.
annai
pievienots: 14.11.17 ( 19:43 )
0
0
Gataviem scenārijiem tikai jauni aktieri vajadzīgi. Deputāta Butēviča ar putām uz lūpām lūgums(pavēle) domes juristiem ŠOREIZ visu izdarīt kā NĀKAS, LAI NEPIEĻAUT KĻŪDAS.....(., lai nedotu Dievs tāda,, ......,,,atgriežas caur tiesu....). Kļūdas jau pieļautas, kas runā par labu Diānai. Tikai Šatilovam radās jautājums, kur pati Diāna. Uz ko saņem atbildi no scenāristiem, ka viņai būt nav obligāti.....Jā, jo nav jāglāj centrs, nav jāuzlabo attiecības starp vadību un darb. Mērķis nosprausts cits....ATBRĪVOT!
annai
pievienots: 14.11.17 ( 19:29 )
0
0
Apskaties Vilciņa lietu. Identisks scenārijs! Izsludina konkursu, ieceļ amatā, darbinieks uzsāka darbu, ,,ielīda,, ne tur, kur dome plānoja un tāds pats sēdes scenārijs. Pat galvenie domes aktieri tie paši. Ar ko Ingūna karo Vilciņa lietā? Ar deputātu V.Krimanu, kurš cenšas aizstāvēt darbinieku. Vienīgi tur deva iespēju pašam ,,noziedzniekam,, kurš novadā atļāvās strādāt, iebilst un izteikt savu redzējumu. Tāpat bija no deputāta atbalsts, kā šoreiz nebija. V.Krimans nebija, A.Valainis nebija. Bet I.Barkevičas , D.Kuzņecova argumentācija un sēdes gaita tik tuva Vilciņa lietai. Ierosinātājs lietai arī cita darbinieka sūdzība. Filmas skatoties var nojaust, kas ir scenārists.
annai
pievienots: 14.11.17 ( 19:18 )
0
0
Redzi anna, manā skatījumā, tā ir sūdzība. Ja darbinieks vēlētos uzlabot vadītājas attieksmi pret viņu un darbiniekiem, tad savā iesniegumā netiktu pieminētas puspatiesības un domes sēdē tiktu pieaicināta Diāna. Afanasjevs pats atnāca vai kāds to palūdza? Sergejs pats nav balts un pūkains. Par tādām neizdarībām, nepakļaušanos vadībai, kas ir pamatota un nav pārmērīga un izpildāma, bet tiek ignorēta, tas ir vadītājas pamatota reakcija, neapmierinātība. Ja S.būtu visu to darījis, iespējams, konflikts nerastos. Tam nebūtu augsnes uz kā attīstīties. Tad vēl iejaucās kluba tēla ,,celšanā,,... Pupica aiziešana un neapmierinātība. Tas viss kopā rezonēja. Rezonēja baiļu vadībā un atriebības alkās. Par to, ka dome nolems atlaist, bija zināms pirms iesnieguma iesniegšanas. Izplānots iecerēts teātris. Mērķis sasniegts, tagad var nomierināties. Futbola pulciņa programmas rakstīt nevajadzēs.....
anna
pievienots: 14.11.17 ( 17:25 )
0
0
Ko jūs visi uzbrūkat Placinskim? Viņš neraksta sūdzību,viņš lūdz izvērtēt rīcību un attieksmi! Viņš nelūdz nekavējoties atlaist Vucāni! Un ja vadība ir tik ,,gudra,, ,ka atlaiz darbiniekus nemēģinot neko izvērtēt,tad tā noteikti nav Placinska vaina. Vadība lai paklausās visas sūdzības par sevi un lai nekavējoties atlaiž sevi! Stulbums!
Jurka
pievienots: 14.11.17 ( 14:43 )
0
0
Sporta tērpi un sporta apavi tika nomainīti pret sirdsapziņu? Sergej, cik vajag tērpiem?Es iedošu. Tā rīkoties nav vīrišķīģi.
Serajam
pievienots: 14.11.17 ( 14:34 )
0
0
Bumerangs agri vai vēlu atgriežas....Fizikas likums!
Priekšsēdētājai
pievienots: 14.11.17 ( 14:28 )
0
0
Tik spodra ir priekšsēdētājas sirdsapziņa? Riktīgs melnums iemeties.
Bumba
pievienots: 14.11.17 ( 13:28 )
0
0
Placinski....kā tavs audzēknis, esmu tevī vīlies!
?????
pievienots: 14.11.17 ( 12:52 )
0
0
Nomelno Placinski? Gadījumā ne pats Placinskis sevi nomelnoja? Sportists viņš cepuri nost, bet cilvēks....
Tā lūk
pievienots: 14.11.17 ( 12:47 )
0
0
Nu Pupics aizsvilies Aglonā sportu nevēlējās balstīt. Edgars aizbēga pirms Vucānes. Pupics solīja aiziet no darba jau pirms vēlēšanām. Ar Vucāni te nav nekāda sakara. Vucāne parādījās tikai augusta beigās.
?????
pievienots: 14.11.17 ( 12:31 )
0
0
Kauns un pretīgi par tiem,kuri aizstāv Vucāni,un nomelno Platinski.Jaunā vadītāja Aglonā iznīcināja sportu un sporta pasākumus.Meitene uz špiļkām saorganizēs ,tikai ko?
NLO
pievienots: 14.11.17 ( 11:14 )
0
0
Kur tad sportists Valaiņa kungs? Sēdē, kur jāaizstāv SPORTS ( vienalga kā pusē) deputāta NEMA.
Sports
pievienots: 14.11.17 ( 10:48 )
0
0
Futbola trenera svilpe runā INTERNACIONĀLĀ valodā. Bet jocīgi ir, ka tāds darbinieks strādā un sēdē svilp uz visām pusēm puspatiesību. Afanasjeva rīcība apgāž viņa lielo veikumu sporta dzīvē. Sportistam pirmkārt jābūt godīgam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sports
pievienots: 14.11.17 ( 10:42 )
0
0
Elizabetes humors liek smieties un reizē raudāt. Tik zemiski sūdzībā rakstīt par telpu temperatūru, grīdām. Vai centra vadītājai būtu grīdas jāmazgā? Tad jau Placinskis neapmierināts ar kurinātāju un apkopēju. Paldies par rakstu. Par centru runāja visos stūros. Tikai patiesības bija maz. Tagad stāstu var salikt kopā. Mans secinājums viens- centrā beidzot vadītājs parādījās, bet darbinieki sen atraduši no vadības. Ganījās, kā nu kurš pratis.
johaidi
pievienots: 14.11.17 ( 10:38 )
0
0
Vai tad futbola trenerim nav jāmāk latviešu valodā sarunāties un izteikties?
D. P.
pievienots: 14.11.17 ( 08:46 )
0
0
Paldies aglonai net par informāciju. Kauns par agloniešiem. Nav brīnums, ka jaunā finansiste aizmuka. Ir no kā bēgt!
Vecāks
pievienots: 14.11.17 ( 08:26 )
0
0
Vai pēc tādas apmelošanas kampaņas nevajadzētu izvērtēt paša S.Placinska rīcību ētikas komisijā? Triju izglītības iestăžu pedagogs! Piedod, serais.....bet kas ir par daudz, tas ir......nu nav viņa tāda kuce, kādu tu ar Afanasjevu viņu publiski samālēji.
Vecāks
pievienots: 14.11.17 ( 08:22 )
0
0
Pēdējā laikā ar pašu skolotāju ļoti grūti komunicēt. Bērni sūdzas.
Elizabete Viļuma- Gražule
pievienots: 14.11.17 ( 02:39 )
0
0
Atgādina I.Barkevičas stāstu ne tika tālajos laikos, kad esošā priekšsēdētāja linčoja citu darbinieku no Vārkavas novada- Vilciņu.
Elizabete Viļuma- Gražule
pievienots: 14.11.17 ( 02:37 )
0
0
Prieks par deputātiem. Kurš rindā nākamais? Žēl, ka domes priekšsēdētāju un deputātus nevar atlaist, ja domes telpās karsti, nav vēdināts un pēkšņi, kļūst slapja grīda! S.Placinska sūdzība par iestāde vadītāju tiek ievietota kā uzskates materiāls citu iestāžu darbiniekiem, kuri vēlas atbrīvoties no vadības Iesniegumā ievietojiet tikai savu iestāžu nosaukumus, vadītājus, darbības profilu, kādu paņemtiem līdzi kā atbalstītāju- vēlams krieviski runājošo uz domi- un no vadības, kura liek strādāt, sakārtot dokumentus, piedalīties novada domes iesaistītajos projektos - būsiet atbrīvojušies.


Pievieno komentāru un izsaki savas domas


Nemāki vai nesanāk pievienot komentāru , apskaties šo VIDEO pamācību !

Ievadiet jūsu segvārdu :
Ievadiet drošības kodu kas būs redzams attēlā:

Izveidojot komentāru mājaslapā , tu automātiski paraksties uz šiem noteikumiem ! !