14.11.17 ( 01:15 )   |   Pievienoja: aglona.net   |   Raksts skatīts 2721 reizes   
NEWS IMAGE27. oktobrī Aglonas novada domes izpilddirektorei I.Pogai tika adresēta futbola pulciņa vadītāja S.Placinska sūdzība par Sporta centra vadītāju D.Vucāni.

Savā sūdzībā S.Placinskis norāda :

,, Sakarā ar izveidojušos situāciju starp mani un sporta centra vadītāju, lūdzu izvērtēt D.Vucānes rīcību un attieksmi pret darbiniekiem.

23.10.D.Vucāne citu cilvēku klātbūtnē ( FK Nikars pārstāves) manā adresē lietoja cilvēka cieņu aizskarošus izteicienus ( nosaucot mani par kalpu- tu šeit esi kalps, tu neko šeit nenosaki, izej ārā....,,)

Vadītājas organizatoriskās neprasmes dēļ no 09.10 līdz 18.10 tika izjaukts treniņu grafiks, jo tajā pašā laikā notika AVS tautas bumbas turnīrs 4.-12.kl. Kad es lūdzu atrisināt šo jautājumu, tas netika ņemts vērā. Līdz ar to bērni nevarēja pilnvērtīgi piedalīties treniņa nodarbībās.

No 23.10.līdz 25.10. sp hallē bija vēsi, grīda slidena, netika ievērotas higiēniskās prasības( temp., sporta zālē).

Viņas neprasme normāli komunicēt apliecina arī negatīvā neprofesionālā attieksme pret FK Nikars pārstāvjiem, treneriem un bērniem, tādējādi radot negatīvu reklāmu Aglonas novadam.

Vadītāja ir nepārtrauktā konfliktsituācijā ar darbiniekiem no pirmās darba dienas. Šādā vidē atrasties un strādāt ir neiespējami ne tikai man, bet arī kolēģiem, domāju, ka šī saspringtā gaisotne, kas valda starp ap.c. vadītāju un viņas padotajiem, tiek ievērota arī no audzēkņu un vecāku puses.

Ceru uz Aglonas novada priekšsēdētājas un deputātu solījumu strādāt iedzīvotājiem.,,

27.10.2017. S.Placinskis.

Ko mēs uzzinām no Aglonas Sporta centra vadītājas D.Vucānes atbildes par S.Placinski?

Savā atbildē Sporta centra vadītāja min:

1. ,, Neesmu lietojusi cilvēka cieņu aizskarošus izteicienus pret S.Placisnki, kā arī neesmu nosaukusi viņu par kalpu. Daru zināmu, ka 23.10.2017. manā darba kabinetā Aglonas novada Sporta centrā ap plkst.: 17:00 bija atnācis S.Placinskis kopā ar sievieti L.K.- it kā biedrības ,, Futbola klubs ,,NIKARS,, ( turpmāk tekstā - Klubs) pārstāvi.

Sieviete piedāvāja veikt norēķinu par Sporta centra telpu izmantošanu skaidrā naudā ar nosacījumu, ka maksu par sniegto pakalpojumu man jāmazina uz pusi no summas, kas tiks atrēķināta pēc noslēgtā līguma Nr.3-7/7,,Par Sporta centra telpu izmantošanu,,.

Savu piedāvājumu sieviete motivēja ar to, ka Klubs ir gatavs dāvināt S.Placinskim sporta apģērbu un sporta apavus.

Darījumam nepiekritu un abiem paskaidroju, ka Sporta centrs ir juridiska iestāde un nepieņem skaidras naudas norēķinus, kā arī nepiedalās privātos darījumos starp S.Placinski un L.K.. Pēc sarunas S.Placinskis bija dusmīgs un teica, ka es nemākot strādāt un nemāku novērtēt izdevīgus piedāvājumus.

Paskaidroju, ka esmu sazinājusies ar Kluba īpašnieku, kurš ir norādījis, ka Klubs ir izsniedzis pilnvaru slēgt Līgumu un kārtot ar sporta nometni saistītas lietas tikai Kluba pārstāvim L.H.( nevis S.Placinskim vai sievietei L.K.)

2. S.Placinska sūdzībā izteiktais fakts, ka no no 23.10. līdz 18.10 tika izjaukts viņa vadīto treniņu grafiks, jo tajā pašā laikā notika Aglonas vidusskolas tautas bumbas turnīrs 4.-12.klasēm, neatbilst patiesībai. Tikai vienā dienā tautas bumbas pēdējā spēle ievilkās, kas saīsināja S.Placinska treniņu par 20 min.

3. Sūdzībā izteiktais fakts, aka no 23.10 līdz 25.10 Sporta centra hallē bija vēsi, neatbilst patiesībai, jo temperatūra hallē šajā laika periodā tika uzturēta no 16 līdz 17 grādu robežās, kas ir pietiekoša sporta aktivitātēm telpās. Fakts par slideno grīdu hallē arī ir apšaubāms, jo grīda regulāri tiek mazgāta ar tiem pašiem mazgāšanas līdzekļiem, kas tiek izmantoti jau vairākus gadus. Visi grīdas un telpu uzkopšanas līdzekļi, kas tiek lietoti Sporta centrā, ir iegādāti pie profesionāla telpu uzkopšanas un mazgāšanas līdzekļu izplatītāja un atbilsts Ministru kabineta prasībām. Pie tam, nekādas sūdzības no Kluba treneriem laikā no 23.10 līdz 25.10 nesaņēmu, jo katru dienu tikos ar Kluba treneriem un Kluba pārstāvi L.H. un pārrunāju jautājumus, kas bija saistīti Līguma izpildes nosacījumiem.

4. Sakarā ar sūdzībā izteikto faktu, ka, es kā Sporta centra vadītāja, esmu nepārtrauktā konfliktā ar viņu, vari paskaidrot, ka saspīlētas attiecības ar S.Placinski pastāv tieši viņa attieksme dēļ. Sporta centra vadītāja izvirzītās prasībā S.Placinskis bieži ir ignorējis. To pierāda fakti:

* ) 20.09.2017. Sporta centrs organizēja Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novada skolu rudens krosa stafešu sacensības. Diemžēl, šajās sacensībās nepiedalījās Aglonas novadu skolu komandas, kurās S.Placinskis ir sporta skolotājs, lai arī S.Placinskim bija sniegta informācija par šo pasākumu.

*) Saskaņā ar Aglonas novada domes īstenoto projektu, 22.09.2017.Sporta centrs organizēja Olimpisko dienu Aglonas novadā. Pasākums nenotika trīs mācību iestādēs- Aglonas internātvidusskolā, Katoļu ģimnāzijā un Priežmalas pamatskolā, kurā par sporta skolotāju strādā S.Placinskis, lai gan iepriekš S.Placinskim bija sniegta visa nepieciešamā informācija par šī pasākuma organizēšanas nepieciešamību.

*) Pēc bērnu vecāku lūguma par futbola treniņu laika maiņu pēc plkst:17:00, tikai daļēji tika panākta vienošanās ar S.Placinski mainīt treniņa laiku, lai tas būtu pieejams un izdevīgi gan bērniem, gan viņu vecākiem.

8) S.Placinskis regulāri nepiedalās Sporta centra darbinieku kopsapulcēs, kā arī ir neapmierināts ar Sporta centra vadītājas izvirzītajām prasībām, kas ir jāizpilda saskaņā ar darbinieka amata aprakstu. Piemēram: līdz šim brīdim S.Placinskis nav nodevis visus futbola treniņa grupu bērnu vecāku iesniegumus Sporta centram, S.Placinskis nav nodevis darba laika uzskaites tabulas par oktobra un novembra mēnešiem, līdz šim brīdim S.Placinskis nav iesniedzis futbola treniņu programmu.

5. Sakarā ar sūdzībā izteikto faktu, ka šādā vidē atrasties un strādāt ir neiespējami ne tikai viņam, bet arī kolēģiem, varu paskaidrot, ka uzskatu, ka īsā laika posmā, kopš vadu Sporta centru , man ir izdevies nodrošināt Sporta centra darbību atbilstoši iestādes nolikuma noteiktajam mērķim un uzdevumiem, kā arī sakārtot Sporta centra personāla, lietvedības un citu dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā faktu, ak S.placinskis sūdzību ir parakstījis viens un savā vārdā, uzskatu, ka nav objektīvi sūdzībā apgalvot par citu Sporta centra darbinieku neapmierinātību. Uzskatu, ka manas izvirzītās prasības citi Sporta centra darbinieki ir respektējuši, sapratuši un izpildījuši.

Ar cieņu, Aglonas novada Sporta Centra vadītāja Diāna Vucāne.,,

http://aglona.net/upload/up/dab1483b3521513755e0cbd36beca8a6.PNG Izskatās, ka arī S.Placinska sūdzībā izteiktais fakts par D.Vucānes neprasmi komunicēt ar Futbola Kluba ,,NIKARS,, pārstāvjiem, treneriem un bērniem, tādējādi radot negatīvu reklāmu Aglonas novadam- neatbilst patiesībai, jo Futbola klubs ,,NIKARS,, nosūtījis pateicības rakstu Aglonas novada domei un Aglonas novada Sporta centram, kurā tieši pasakās Sporta centra vadītājai Diānai Vucānei ,, par patīkamiem apstākļiem un visdažādāko sadarbību un palīdzību mūsus bērnu skolas TFS Nikars-Vanagi sporta nometnes norisei, kas notika no 22.10-26.10.2017.,,. Tāpat šis klubs izsaka cerību arī uz turpmāko sadarbību.

Nedomāju, ja kluba pārstāvji justu negatīvo attieksmi no D.Vucānes, diez vai tie pateiktos un cerētu uz turpmāko sadarbību.

http://aglona.net/upload/up/d8c152926cea48ed415092ef843ac8de.PNG 08.novembrī, ārkārtas domes sēdes laikā, Aglonas novada Sporta centra vadītāja D.Vucāne tika atlaista bez uzaicinājuma piedalīties sēdē!


  Pievienoti 42 komentāri | Pievieno komentāru


Kopā ir pievienoti [ 42 ] komentāri