01.12.17 ( 11:02 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 657 reizes   
NEWS IMAGE


Aglonas novada domē tika saņemts iedzīvotāja iesniegums, kurā viņš izklāsta situāciju, kad, iesniedzot pieteikumu par trūcīgā statusa saņemšanu, sociālais dienests, ievērojot normatīvo aktu prasības bija spiests pie kopējiem klienta ienākumiem pieskaitīt arī klienta ņemto ātro kredītu.

Līdz ar to, klienta kopējie ienākumi pārsniedza to summas apmēru, kas noteikta likumā.

Ātrais kredīts tika ņemts bērna vajadzībām, lai nodrošināt apģērba iegādi svinīgam pasākumam, absolvējot izglītības iestādi.

Lai arī visiem ir saprotams, ka KREDĪTS nevar tik uzskatīts kā IENĀKUMS, jo tas ir jāatdod, kamēr šādas atrunas nav pašvaldības normatīvos aktos, sociālajam dienestam nav tiesību šo naudas summu neņemt vērā.

Pabalstu veidus, apmēru un nosacījumus to saņemšanai nosaka gan valsts, gan pašvaldība saistošie noteikumi.

Lai šādas situācijas Aglonas novadā vairs neatkārtotos, deputāts Vadims Krimans ierosināja iestrādāt pašvaldības normatīvajos aktos atsauces uz šāda veida gadījumiem. Lai sociālā dienesta darbiniekiem, rūpīgi izpētot situāciju jeb konkrēto gadījumu, būtu iespēja šos naudas līdzekļus nesummēt pie kopējiem ienākumiem.

Tika spriests arī par transporta pakalpojumu pabalstiem, taču pie šiem jautājumiem tiks strādāts komitejās laika gaitā.

Ieskats deputātu diskusijā Domes sēdē- par sociālajiem jautājumiem.
  Pievienoti 1 komentāri | Pievieno komentāru


Kopā ir pievienoti [ 1 ] komentāri