11.02.18 ( 22:21 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 1617 reizes   
NEWS IMAGE


Šī gada 6. februārī, visi Aglonas novada domes deputāti saņēma vēstuli no VARAM ministrijas, kurā tā ar likuma pantu palīdzību skaidroja situācijas nopietnību, kura radusies Aglonas novada domē.

Ministrija ziņoja, ka Aglonas novada domes priekšsēdētāja I.Barkeviča šī gada 1. februārī, esot griezusies ar ziņojumu ministrijā par notiekošo Aglonas novada domē- tas ir- tika sniegta informācija par 31.janvāra kārtējās sēdes norises gaitu un nepieņemtajiem lēmumiem, sakarā ar budžetu 2018.gadam.

Līdz ar ministrijas sniegto oficiālo informāciju deputātiem, tiek atcelts apgalvojums, ka priekšsēdētāja I.Barkeviča kavēja notikuma gaitu, neziņojot par notiekošo novadā jau 1. februārī, kā to varēja noprasts no ministrijas vēstules, kura tika adresēta 2. februārī aglonai.net.

Ministrija savā vēstulē, kas datēta ar 6.februāri, aicināja deputātiem pildīt savus deputātu pienākumus un apmeklēt sēdes. Kā zināms, deputāti to darīja arī bez ministrijas lūguma. 5. februārī apmeklēja ārkārtas apvienotās komitejas sēdi un 6.februārī visi ieradās uz ārkārtas domes sēdi- pirms saņēma ministrijas vēstules aicinājumu, pildīt deputātu pienākumus.

Ko ministrija norādīja savā vēstulē:

Ministrija norāda, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” tiesisko regulējumu gadskārtējais pašvaldības budžets jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Savukārt saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15.pantu pašvaldības domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par to, lai budžets tiktu izstrādāts un iesniegts domei ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas, kā arī, lai budžeta izpildes organizācija un vadība atbilstu Likumam par budžetu un finanšu vadību.

Vienlaikus ministrija norāda, ka Likuma 91.panta pirmā daļas 4.punkts nosaka, ka Saeima var atlaist domi, ja tā nav spējīga pieņemt lēmumus sakarā ar to, ka trīs sēdēs pēc kārtas nepiedalās vairāk nekā puse no attiecīgās domes deputātu kopskaita.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ministrija norāda, ka pašreizējā Aglonas novada domes darbība nerada pārliecību par labas pārvaldības principa ievērošanu, kā arī ir saskatāmas pazīmes, ka, iespējams, Aglonas novada dome nav spējīga pilnvērtīgi funkcionēt un pildīt savas funkcijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā minēto, ministrija aicina domes priekšsēdētāju aktīvi rīkoties un sasaukt ārkārtas sēdi, kuras dienas kārtības jautājumos iekļaut arī jautājumu par Aglonas novada domes budžetu 2018.gadam.

Kā zināms, šī gada 6.februārī tika sasaukta ĀRKĀRTAS SĒDE, kuras laikā budžets 2018.gadam tomēr netika pieņemts.

Ko ministrija norādīja deputātiem?

Ministrija norādīja, ka domes deputātam, ja tas nevar ierasties uz domes sēdi vai attiecīgās institūcijas sēdi, līdz sēdes sākumam par to jāpaziņo domes priekšsēdētājam vai tās institūcijas vadītājam, kuras sastāvā viņš ievēlēts.

http://aglona.net/upload/up/5f22bd870c8933f161a6ec67a1e2f132.PNG http://aglona.net/upload/up/5d206078da17e77468aac0df8418c416.PNG http://aglona.net/upload/up/546c317ac4ec75c36e7c6afdfd806d10.PNG Apskatoties sēdes protokolus nākas secināt, ka ne visi Aglonas novada domes deputāti ievēroja šo obligāto prasību- PAZIŅOŠANU PAR NEIERAŠANOS! Deputāts Osvalds Šatilovs un Juris Butēvics divas reizes nav ziņojuši, ka nevarēs ierasties uz sēdi.

Tāpat Ministrija pauda nostāju, ka saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 4.panta pirmo daļu dome var anulēt deputāta pilnvaras, ja deputāts vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies domes sēdē.

Ņemot notiekošo nākas secināt, kaNEVIENS NO DEPUTĀTIEM MANDĀTU NEZAUDĒJA, jo neviens no deputātiem VAIRĀK nekā trīs reizes pēc kārtas nav nepiedalījies sēdēs. Tas nozīmē, ja arī visi deputāti, kuri nebija ieradušies uz ārkārtas sēdi, nevarētu pamatot-attaisnot neierašanās iemeslu, neviens no deputātiem mandātu nezaudētu.

Deputāta mandātus nezaudēs arī tie divi deputāti- Osvalds Šatilovs un Juris Butēvics, kuri divas reizes pēc kārtas neinformēja, ka neieradīsies uz sēdi.

Neskatoties uz to, Ministrija tomēr deputātiem atgādināja, ka ievērojot labas pārvaldības principu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā ietvertos pienākumus, nav pieļaujama situācija, kad domes deputāti ignorē savu pienākumu izpildi, jo domes deputāti pārstāv savu vēlētāju intereses un ir tās amatpersonas, kuras demokrātiskā valstī īsteno tautas gribu un darbojas iedzīvotāju interesēs.

Ļoti žēl, ka novada domes priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča Ministriju neinformēja par savām rīcībām, strādājot pie novada budžeta izstrādes un savu darba stilu kopumā. Iespējams Ministrijai būtu ko aizrādīt arī pašai novada domes priekšsēdētājai! Ka priekšsēdētājai nav jāveido haoss un nav katru dienu jāsasauc ārkārtas sēdes, kas laika gaitā noved pie šādas deputātu attieksmes un rīcības!

Tā, kā 6.februārī budžets 2018.gadam netika pieņemts- Aglonas novada domei un novada iedzīvotājiem nekas cits neatliek, kā gaidīt MINISTRIJAS GALĪGO LĒMUMU!

Izskatās, ka tas varētu būt Saeimas lēmums par Aglonas novada domes atlaišanu!


  Pievienoti 0 komentāri | Pievieno komentāru


Kopā ir pievienoti [ 0 ] komentāri

Nav pievienots neviens komentārs , esi pirmais kas pievieno un izsaka savas domas !