07.04.18 ( 00:24 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 2113 reizes   
NEWS IMAGE


Aglonas novada domes darba jautājumu sarakstā ir vairāki jājamzirgi, viens no tiem- iepirkumi un otrs- pašvaldības darbinieku ēdināšana.

Šie divi jautājumi domes sēžu darba kārtībā parādās hroniski- pirms un pēc budžeta pieņemšanas, budžeta pieņemšanas laikā un reizēm pat starpposmos, kad notiek budžeta grozījumi.

29.marta domes sēde nebija nekāds izņēmums- atkal tika skatīts jautājums par pašvaldības darbinieku ēdināšanu un pusdienu izmaksām.

Patiesi kauns atzīt, ka Aglonas novada, nesen apstiprināto galveno grāmatvedi I.Joksti nākas mācīt sēžu laikā ne tikai Aglonas novada vadībai, deputātiem, bet pie novada finanšu nodaļas vadītājas apmācības ķērušies arī novada pagastu pārvalžu vadītāji, kuri noklausoties galvenās grāmatvedes skaidroto, steidz aizrādīt, cik īsti pašvaldībai izmaksā katra skolēna ēdināšana un, ka izglītības iestādes ēdnīcā nevar ienākt neviena izglītības iestādei nepiederoša persona, jo to nosaka LR likumi un MK noteikumi.

Klausīties tādus apgalvojumus no galvenā novada speciālista naudas lietās:

ka SAC,, Aglona,, maksa par ēdināšanu ir lētāka sakarā ar to, ka ,, ēdiens tur ir vienveidīgs un ne tika labs kā izglītības iestādēs,, vai, ka ,, izglītības iestādē uz pusdienām nevar pieteikties parastais iedzīvotājs,, , vai , ka ,,1.klases skolēna pusdienas izmaksā tik pat , cik 12. klases skolēna pusdienas,, utml. - pa starpu nespējot atbildēt uz jautājumiem, ironiski un- izrādot necieņu- pārmests, ka deputāti nevēlas, lai pašvaldības darbinieku ēstu- ir KAUNA LIETA!

Klausoties domes sēdes norises gaitu ar nožēlu jāsecina, ka ĒDINĀŠANAS IZMAKSU JAUTĀJUMS BŪS JĀSŪTA VARAM MINISTRIJAI- lai ministrija palīdz izprast Aglonas novada galvenajai grāmatvedei un finanšu nodaļas vadītājai, cik īsti no kopējā budžeta NOĒD neprecīza kalkulācija!

Iespējams Veselības ministrija, Labklājības ministrija un Izglītības ministrija atradīs atbildi uz skaidrojumu, ko galvenā grāmatvede sēdes laikā definē - ,,kā vienveidīgu ēdienu un ne tik labu, kā izglītības iestādē.,,. Cerams, ka ministrija IEMĀCĪS UN APMĀCĪS novada speciālisti, kā pareizi jāaprēķina pusdienu pašizmaksa, lai nenoēst visu novada budžetu!

Iespējams kāda no ministrijām pamanīs un publiski aizrādīs darbiniecei arī par pašvaldības darbinieka Ētikas kodeksa neievērošanu, necieņas izrādīšanu deputātiem, nekorektām atbildēm un nesagatavotiem jautājumiem, kuri tiek virzīti deputātu balsojumiem.

Ieskats domes sēdes gaitā

Viedokli izteica un materiālu sagatavoja Elizabete Viļuma- Gražule.

  Pievienoti 31 komentāri | Pievieno komentāru


Kopā ir pievienoti [ 31 ] komentāri