18.02.19 ( 19:40 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 1150 reizes   
NEWS IMAGE


Kopš 2017.gada Aglonas novadā tiek realizēts projekts ,, VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI AGLONAS NOVADĀ,,.

Projekta darbības laiks no 02.03.2017. līdz 31.11.2019.
Projekta kopējās izmaksas- 50 296.00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %).

Jau no paša projekta realizācijas sākuma, apstiprināto pasākumu kopums radīja daudz jautājumus, kurus aglona.net centās aktualizēt savā mājas lapā.

Rakstos tika pausta nostāja par projekta pasākumiem, kuri sakrita ar ikdienas pasākumu kopumu, kurš tika realizēts novadā arī bez projekta. Tāpat aizdomas krita uz par dalībnieku skaitu un dalībnieku vecumu ierobežojumiem. Par informācijas pasniegšanas kvalitāti un jaunu dalībnieku piesaisti. Par baseina apmeklējumiem un to kvalitāti mērķa sasniegšanā. Par projekta vadīšanas kopējām izmaksām un piemaksām pie atalgojuma utt.

Īss ieskats problēmas aktualizācijā kopš 2017.gada.

Faktu apkopojums rakstos apskatāms šeit:
http://aglona.net/?p=sakum_open&id=2199
http://aglona.net/?p=sakum_open&id=2231

2019.gada 4.janvāra ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu veikt pārbaudi projekta realizācijā un dokumentācijā.

Audio ieraksts no ārkārtas domes sēdes gaitas.


2019. gada 14. janvārī no plkst. 10.00 līdz 14.30 komisija pārbaudījusi Projekta lietas saskaņā ar Projekta lietu nomenklatūru.

Pārbaudē galvenā uzmanība tika pievērsta tirgus izpētes dokumentācijai un Projekta ietvaros noslēgto uzņēmuma līgumu atbilstībai normatīvo aktu prasībām.

Komisija konstatējusi trūkumus un nepilnības, neatbilstību normatīvo aktu prasībām, uz ko norādījusi komisijas sēdes 1. protokolā. Pēc sēdes novada domes izpilddirektore izdevusi rīkojumu par paskaidrojuma sniegšanu projekta vadītājai Inetai Valainei.

Projekta vadītājas paskaidrojums saņemts 2019. gada 21. janvārī. Izvērtējot komisijas sēdes protokolā un Projekta vadītājas paskaidrojumā minētos apstākļus, komisija konstatējusi vairāku iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumus, par ko sastādījusi ziņojumu .

Šī gada 31.janvāra domes sēdē izskatot visas lietas būtību deputāti nolēma piemērot projekta vadītājai Inetai Valainei Darba likuma 90. pantā noteikto disciplinārsodu par darba kārtības pārkāpumiem.

Tāpat deputāti nolēma uzdot par pienākumu projekta vadītājai Inetai Valainei līdz šī gada 15.februārim sakārtot ESF projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/002 dokumentāciju atbilstoši projekta lietu nomenklatūrai.
Pēc projekta vadītājas I.Valaines veiktajiem labojumiem komisijai veikt atkārtotu ESF projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” dokumentācijas pārbaudi.

Pret I.Valaines disciplināru sodīšanu un projekta sakārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem balsoja divi deputāti : I.Barkeviča un A.Valainis.

Ieskats 31.janvāra domes sēdes gaitā.  Pievienoti 13 komentāri | Pievieno komentāru


Kopā ir pievienoti [ 13 ] komentāri

Ņija
pievienots: 26.02.19 ( 12:03 )
1
0
Hm, dīvaini, pričom līgumi un projekta vadītāja? Ko jurists dara? un grāmatvedis? un kāpēc uzreiz jāmeklē kāds vietā?
Jo jou
pievienots: 20.02.19 ( 11:45 )
5
0
Ja veselības projekta vadītāja saslimuši un grasās ilgi slimot, tad, tiešām, projekta mērķis nav sasniegts. 50 000 vējā izmesti.
paldies aglona.net
pievienots: 20.02.19 ( 11:40 )
2
0
Beidzot komentāru sadaļā atvērta.
Hahaha
pievienots: 19.02.19 ( 23:12 )
2
1
Valaine saslima? Semiņš toties izveseļojās. Maiņa veiksmīgi nodota
Jou, jou
pievienots: 19.02.19 ( 21:32 )
6
0
Abas draudzenes kā kaunuma utis ieķērušās pagastā. Valaine no bailēm par atbildību aizskrēja uz slimības lapu. Runā ka tagad slimos mēnešiem ilgi.
Jou, jou
pievienots: 19.02.19 ( 21:23 )
1
1
Abas draudzenes kā kaunuma utis ieķērušās pagastā. Valaine no bailēm par atbildību aizskrēja uz slimības lapu. Runā ka tagad slimos mēnešiem ilgi.
Jou
pievienots: 19.02.19 ( 18:28 )
4
1
Aglona.net ievietojiet Ingūnas uzrunu deputātiem, kur viņa skaisti runāja par godīgumu, caurspīdīgumu utt. un tā tālāk tamlīdzīgi. Tagad varēs abas draudzenes sēdēt bez darba. Inetai vēl vienu projektu pārbaudīt, vēl vienu sodu piešķirt un ar Dievu meitenes....
Sievas māte juridiski nav radinieks
pievienots: 19.02.19 ( 18:23 )
2
0
Valaiņs skrēja uz domi. Pašam augstākā juridiskā, bet nezina, ka sievasmāte nav pirmās pakāpes radinieks un par viņu drīkst balsot. Kauns pār visu bārzdu.
Vaļaiņam
pievienots: 19.02.19 ( 15:26 )
5
1
Valainis ar šo sēdi sevi parādīja. Melu patriots. Valainim, kauns pār visu bārdu.
Fuj kāds tas Valains un Ingūna ir.
pievienots: 19.02.19 ( 12:22 )
4
2
Viņam taču Valaine ir radiniece, a Ingūnai sirdsdraudzene. Cik gadus abas plecs plecā izšiverē novada naudu realizējot dažādus pseido projektus ar otkatiem, bet tagad ar godu atkāpties netaisās. Tiešām fuj.
Deputatiem
pievienots: 19.02.19 ( 08:39 )
2
4
Soda darba darītājus, bet Poga joprojām nesodīts strādā? Ko šie deputāti izdarīja Aglonas labā? Izdzen no tās pēdējos darba rūķu.
Deputāta sirdsapziņai
pievienots: 19.02.19 ( 00:51 )
7
2
Ir gan māksla Valainim neredzēt acīm redzamo. Kauns par deputātu, kurš kļūst akls, kad vajag. Pret, jo nav argumenti un fakti uz papīra, bet, kad uzliek uz papīra faktus, tad arī aklums, kurlums. Balsojam Pret? Kā tad tā? Pret sakārtošanu? Ir gan Divkosība. Nav skaisti, nav skaisti. Vienu runā otru dara.
Spārnotais teiciens
pievienots: 18.02.19 ( 22:56 )
3
1
Nekļūdās tikai tie, kas neko nedara! Sen vajadzēja šo projektu pārbaudīt. No pirmajām izteiktajām aizdomām.