15.03.19 ( 12:49 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 575 reizes   
NEWS IMAGE


28. februāra Aglonas novada domes sēdē , atklāti balsojot ar 8 balsīm: par - 7 (J.Butēvics, A.Girss, M.Grebeža, V.Krimans, I.Reščenko, A.Ruskulis, O.Šatilovs); pret – 1 (A.Valainis); atturas – nav, tik apieņemts lēmums rīkot izsoli uz Aglonas novada domei piederošajām zemes platībām.

Pirms izsoles izsludināšanas, sertificēta SIA „VCG Ekspertu grupa”, visiem īpašumiem noteica tirgus vērtību. Aglonas novada dome katram īpašumam izsoles sākumcenu noteica augstāku nekā tirgus vērtība, tādējādi, cerot, ka izsoles gaitā, tās vērtība vēl vairāk pieaugs.

Aglonas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumus- MEŽU PLATĪBAS:

http://aglona.net/upload/up/059c90726442199792b47ac2c843ded7.PNG “Siliņi” , kadastra Nr. 6072 001 0204, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads. Zemes kopplatība sastāda 1,9 ha, t.sk. 1,8 ha mežs. Izsoles sākumcena – 1 970,00 EUR Reģistrācijas maksa – 20,00 EUR

SIA „VCG Ekspertu grupa”, reģistrācijasNr.40003554692. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 1 700,00 EUR.
http://www.aglona.lv/aktualitates/nekustama-ipasuma-silini-izsole/

http://aglona.net/upload/up/0b7b59bfa9b092cc0a1615ef61f5522c.PNG “Aglonas meži”, kadastra Nr. 7642 005 0491, Aglonas pagasts, Aglonas novads. Zemes kopplatība sastāda 46,1 ha, t.sk. 33,28 ha mežs un 7,97 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme Izsoles sākumcena – 61 450,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.
SIA „VCG Ekspertu grupa”, reģistrācijasNr.40003554692. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 59 800,00 EUR.
http://www.aglona.lv/aktualitates/nekustama-ipasuma-aglonas-mezi-izsole/

http://aglona.net/upload/up/5e9d1071fc5642db182e141cb3619cd1.PNG “Dudiškas”, kadastra Nr. 7642 010 0062, Aglonas pagasts, Aglonas novads. Zemes kopplatība sastāda 12,97 ha, t.sk. 9,12 ha mežs un 3,85 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Izsoles sākumcena – 29 000,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.
Objekta vērtēšanu veica sertificēts vērtētājs: SIA „VCG Ekspertu grupa”, reģistrācijasNr.40003554692. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 28 000,00 EUR.
http://www.aglona.lv/aktualitates/nekustama-ipasuma-dudiskas-izsole/

http://aglona.net/upload/up/b9a4f27c2f3dc2708e3ed438296a60a4.PNG “Āpši”, kadastra Nr. 6072 001 0097, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads. Zemes kopplatība sastāda 1,9 ha, t.sk. 1,9 ha mežs. Izsoles sākumcena – 5400,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.[br]
SIA „VCG Ekspertu grupa”, reģistrācijas Nr.40003554692. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 5 200,00 EUR. http://www.aglona.lv/aktualitates/nekustama-ipasuma-apsi-izsole/

28. februāra domes sēdē tika apstiprināta arī izsoles komisija 5 cilvēku sastāvā:

Juris Butēvics - komisijas priekšsēdētājs;
Ainārs Streļčs - komisijas loceklis;
Inta Klindžāne - komisijas loceklis;
Pēteris Bekišs - komisijas loceklis;
Osvalds Šatilovs - komisijas loceklis.

Sīkāka informācija Aglonas novada domes lietvedības un komunikācijas nodaļā.


  Pievienoti 4 komentāri | Pievieno komentāru


Kopā ir pievienoti [ 4 ] komentāri

Paļdis
pievienots: 15.03.19 ( 17:08 )
2
0
Dagda
ha
pievienots: 15.03.19 ( 16:39 )
3
0
Tā jau ir. Nevienam netiek liegts piedalīties šajā izsolē. Arī Valainītim. Sol tik vairāk un meži tavi.
Elizabete
pievienots: 15.03.19 ( 16:06 )
5
1
Ludi, pērc jebkuru gabalu- lai tev tiek tā lielā peļņa. Saimnieko!
Ludis
pievienots: 15.03.19 ( 15:19 )
2
2
Kāpēc jāpārdod savi meži par smiekla naudu? Lai noēstu algās? Kur pamatojums , kur lēmums par ieņēmumu ieguldījumu pamatlīdzekļos? Nav nekā. Viss baltiem diegiem šūts. Kāpēc tik daudz īpašumu kopā vienā izsolē un pirms administratīvās reformas? Grābj kamēr var! Kaut kas ar tiem nekustamajiem īpašumiem nav kārtībā. Kura galva par to cepās, tam ir interese. Tas jau visiem zināms- jebkura politiska lēmuma pamatā ir peļņa, tikai kam? Mazs tas mūsu novads, bet ar lieliem zemūdens akmeņiem. Interesanti, kurš nopirks to visu? Mums jau nezināt.