23.05.19 ( 15:23 )   |   Pievienoja: Elizabete Viļuma- Gražule   |   Raksts skatīts 790 reizes   
NEWS IMAGE


Aglonas novadam piederošā uzņēmuma SIA Cirīšu HES valde novada iedzīvotājiem sniedz paziņojumu un skaidrojumu par nesen notikušajiem darījumiem.

Nu jau tālajā 2001. gada 28. decembrī Aglonas pagasta pašvaldība un SIA “SKF UN PARTNERI” nodibināja jaunu uzņēmumu SIA Cirīšu HES, kura pamatkapitālā Aglonas pašvaldība ieguldīja Cirīšu HES hidrobūves, tai skaitā Cirīšu HES ūdenskrātuvi, kura atradās uz zemes gabala platībā 185,8 ha, ar kadastra apzīmējumu 76420070076, un uz zemes gabala platībā 63,1 ha, ar kadastra apzīmējumu 76420080084. Ar šo brīdi šis īpašums kļuva par SIA Cirīšu HES privātīpašumu.

SIA CIRĪŠU HES, piesaistot investīcijas un veicot apjomīgus renovācijas darbus, tieši pēc gada nodeva ekspluatācija atjaunoto elektroenerģijas ražotni. Cirīšu hidroelektrostacijai, kā zaļās enerģijas ražotājai, tika piešķirta licence, uz kuras pamata tā saņēma valsts atbalstu, ar kuru SIA CIRĪŠU HES uzsākot uzņēmējdarbību bija rēķinājusies.

SIA CIRĪŠU HES visu savu darbības laiku strādāja ar peļņu, līdz 2017. gada 30. jūnijā saņēma Ekonomikas Ministrijas lēmumu, ar kuru pārtrauca iepriekš piešķirto atbalstu. Un, kā jau droši vien esat informēti no preses, šodienas politiķi vispār grib atcelt jebkādu atbalstu zaļajai enerģētikai.

Akcionārs Aglonas novads par šiem gadiem no SIA CIRĪŠU HES uzņēmējdarbības ir nopelnījis ap 800 000 EUR. Lielākā daļa 600000 EUR, kamēr pastāvēja Valsts atbalsts, bija regulāri Aglonas novadam samaksāta.

Iestājoties šiem neprognozējamajiem apstākļiem, uzņēmumam SIA CIRĪŠU HES nācās meklēt risinājumu, kā norēķināties ar akcionāriem par nopelnītajām dividendēm. SIA CIRĪŠU HES dalībnieku sapulcē 25.01.2019. tika pieņemts lēmums pārdot uzņēmumam piederošos nekustamos īpašumus un ieņēmumus novirzīt dividenžu izmaksai. Tika pieaicināts starptautiski atzīts vērtētājs un par nosacīto vērtību SIA CIRĪŠU HES piederošos nekustamos īpašumus iegādājās otrs SIA CIRĪŠU HES akcionārs SIA “SKF UN PARTNERI”. Šo darījumu rezultātā SIA CIRĪŠU HES ir pilnībā norēķinājies ar akcionāru Aglonas novads.

Zinot, ka vislielākā interese iedzīvotājiem ir bijusi par nekustamo īpašumu Cirīšu HES ūdenskrātuve, informējam:

- ka ar 28.03.2019. Zemes grāmatas lēmumu zemes vienība 61,46 ha platībā, kadastra apzīmējums 76420080084, ir atdalīts no īpašuma Cirīšu HES ūdenskrātuve un ir patstāvīgs SIA “SKF UN PARTNERI” piederošs nekustamais īpašums “Lakstīgalezers”;

- ka ar 28.03.2019. Zemes grāmatas lēmumu zemes vienība 175,24 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642000076, ir pievienots īpašumam “Cirīšu HES ēku komplekss” un ir patstāvīgs SIA “SKF UN PARTNERI” piederošs nekustamais īpašums.

Avots: SIA Cirīšu HES valde
  Pievienoti 12 komentāri | Pievieno komentāru


Kopā ir pievienoti [ 12 ] komentāri

Komentētājam "kad pamodīsies sirdsapziņa"
pievienots: 31.05.19 ( 16:06 )
2
0
Vai tad kapi nav vairs svēti? Kā var uzņēmējdarbību veikt kapos, izzāģēt visus kapu teritorijā augošos kokus un pārdod tos uzpircējiem? Paskataties lūdzu, kas sadarīts Augstkalnes kapos.
koments
pievienots: 28.05.19 ( 09:43 )
3
1
cik vienkārši pār- privatizēja.... VESELU EZERU KASKĀDI!
koments
pievienots: 28.05.19 ( 09:42 )
2
0
cik vienkārši pār- privatizēja....
kad pamodīsies sirdsapziņa
pievienots: 27.05.19 ( 23:31 )
3
1
Tiesas par Cirīšu HES privatizāciju nemaz NAV BIJIS. Cerams, ka kādreiz būs. Ir bijusi tiesvedība par zemi, uz kuras atrodas bijušās elektrostacijas būves. Zemi gribēja atņemt bazilikai, bet neizdevās. Cirīšu HEs atrodas uz bazilikas zemes. Arī Aglonas ūdensdzirnavas atradās uz bazilikas zemes. Neviena cita īpašnieka nav bijis. Punkts. Savukārt ir spēkā stājies tiesas spriedums, kas aizliedz Cirīšu HES darbību. T.s. svētvietas likums aizliedz ekonomisko darbību bazilikas zemē bez bazilikas rakstiskas publiskas piekrišanas. Nedz likums, nedz tiesas spriedums netiek pildīts. To tiešā veidā pārkāpj gan pašvaldība, gan "jaunie īpašnieki".
valaiņnam
pievienots: 27.05.19 ( 20:01 )
1
0
tas tik muti dzisina pa kaktiem un pakšiem. Jurists baigotais. Nevienu papīru nespēj sarakstit KNAB.
tiem kas zin vēsturi
pievienots: 27.05.19 ( 17:33 )
6
1
Cirīšu hes netika uzbūvēts uz vēsturiskās Tartakas upes, bet gan izbūvējot speciālu kanālu. Veco dzirnavu atliekas vēl joprojām ir redzamas lejpus Cirīšu hes. Par to vai ir vai nav taisnīgi jau vienreiz lēma tiesa. Baznīca savas iespējas neizmantoja, jo bija tik ietiepīga, ka gribēja sev visu. Bet par īpašuma izblēdīšanu vajadzētu būt darbs KNAB un prokuratūrai - par to, kāpēc dome neiebilda par tik primitīvu apčakarēšanas shēmu.
Fuk
pievienots: 26.05.19 ( 15:42 )
1
1
Es nemeloju, vienkārši zinu
kad pamodīsies sirdsapziņa
pievienots: 26.05.19 ( 00:05 )
2
1
Fuk! Nevajag melot. Latvijas Augstākās Tiesas Senāta spriedums ir viennozīmīgs. Bazilikas zeme kopš 1700.gada.
F u k
pievienots: 25.05.19 ( 22:21 )
1
2
Ваziliku neviens neapzaga. Zeme, kur atrodas Cirišu HES, nekad nav piederējusi bazilikai. Vėsturiski robeža gāja pa Tartakas upi. Zeme, kur tagad HES, piederēja Daukštiem, dzirnavas un zeme otrpus upei piederēja Broka krusttēvam, bet ne baznīcai
Jautājums deputātiem
pievienots: 25.05.19 ( 17:21 )
3
0
Būtu labāk deputāts ne par caureju traci cēlis un papīrus ķēzījis, bet kā jurists sagatavojis apstrīdējumu Zemes grāmatai. Patriots her.....vais.
Jautājums deputātiem
pievienots: 25.05.19 ( 17:18 )
6
0
Kāpēc Aglonas novada dome neapstrīd Zemes grāmatas lēmumu? Tik par Aglonas novada dome arī varēja kādu zemes grāmatu nokārtot uz sava vārda.
kad pamodīsies sirdsapziņa
pievienots: 24.05.19 ( 16:19 )
4
0
Tā lūk ir likumdošanā aizliegtās t.s. ieguldīšanas metodes viltība. Lielākais akcionārs kalvītis pievāc visu. Tā saucamā tautas manta tiek prihvatizēta. Cirīšu HESa privatizāciju uzraudzīja ekonomikas ministrs, vēlākais premjers... Tā Latvijā notika daudzas netaisnības. Šeit apzagta bazilika, jo uz cirīšiem nav tiesību ne pagastam, vēl jo vairāk blēžiem...