1. Publikācijas un komentāri ne vienmēr atbilst TŽ īpašnieku viedoklim.
  2. Īpašnieki nenes nekādu atbildību par publikāciju/komentāru saturu.
  3. Par publikāciju/komentāru saturu atbildīgs personīgi pats autors.
  4. Publikācijas/komentāri atspoguļo autoru/komentētāju viedokli.
  5. Ievietojot publikāciju/komentāru, autors/komentētājs atzīst, ka piekrīt šiem aglona.net lietošanas/komentēšanas noteikumiem un neizvirza nekādas pretenzijas par publikācijas/komentāru satura rediģēšanu vai dzēšanu.
  6. Komentāri, kas neattiecas uz publikāciju pēc būtības, vai ir destruktīvi - var tikt dzēsti.
  7. Ja lietotājs uzskata kādu komentāru par nekorektu, viņa pienākums ir informēt par to TŽ administrāciju.
  8. Likumam neatbilstošas publikācijas pēc pirmā kompetentu iestāžu pieprasījuma (pamatota) tiks izņemtas.
  9. Par nekorektu, personas aizskarošu atkārtotu komentāru jums tiks liegta pieeja komentēt un jūs tiksiet saukts pie atbildības !